Banky, finančné inštitúcie

Zvýšenie základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2006

S účinnosťou odo dňa 27. septembra 2006 zvýšila Národná banka Slovenska základnú úrokovú sadzbu z pôvodných 4,5% na 4,75%.S účinnosťou odo dňa 27. septembra 2006 zvýšila Národná banka Slovenska základnú úrokovú sadzbu z pôvodných 4,5 % na 4,75 %.

Základnú úrokovú sadzbu Národnej banky Slovenska používajú najmä správcovia dane na výpočet väčšiny pokút a penále, ktoré vyrubujú, preto zmena výšky sadzby bude mať vplyv na výšku týchto pokút a penále. Pri čítaní zákonov si tiež treba uvedomiť, že tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „diskontná úroková sadzba Národnej banky Slovenska“ alebo „diskontná úroková sadzba Štátnej banky česko-slovenskej“, rozumie sa tým práve táto základná úroková sadzba.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....