Iné

Bitcoin má dnes 15 rokov: Všetko najlepšie k narodeninám! Kto ho vlastne vytvoril? Je možné ukradnuté Bitcoiny navrátiť vlastníkovi?

Bitcoin a s ním súvisiaci blockchain je bezpochyby jedným z najvýznamnejších vynálezov 21. storočia. Jeho utajený tvorca bol však dlho predmetom špekulácii a hádaniek, ktoré sa podarilo objasniť až vďaka niektorým súdnym konaniam.

Bitcoin vznikol vytvorením prvého bloku v blockchaine, tzv. genezis bloku, dňa 3. januára 2009. Do tohto prvého bloku bol zapísaný text „The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks“ (Noviny The Times, 3.1.2009 Kancelár na pokraji druhého odškodnenia pre banky). Názov novinového článku slúži ako časová pečiatka, potvrdzujúca presný deň, kedy Bitcoin vznikol.

1. Kto je Satoshi Nakamoto?

Autor a tvorca blockchainu a Bitcoinu je tajomná osoba s menom Satoshi Nakamoto. Dlhoročné špekulácie, kto sa za týmto pseudonymom skrýva, pomohli objasniť, ako inak, právnici.

Viaceré osoby spĺňali predpoklady, aby boli schopné vytvoriť niečo ako Bitcoin, no skoro všetci odmietli, že by mali niečo so Satoshim spoločné. Okrem dvoch pánov, ktorí naopak tvrdia, že sú súčasťou trojčlenného teamu, ktorý vystupoval pod menom Satoshi Nakamoto.

Hlavnou osobou teamu má byť pán Dr. Craig Steven Wright. Ďalším členom teamu mal byť dnes už zosnulý pán Dave Kleinman a treťou osobou má byť pán Phil Wilson.

Ako to všetko vyplávalo na povrch: po smrti Dave Kleinmana v apríli 2013 jeho brat Ira našiel mnohé e-maily, ktoré si medzi sebou posielali Craig Wright a Dave Kleinman. Z týchto e-mailov vyplývalo, že obaja boli členmi teamu, ktorý vytvoril Bitcoin.

2. Tvorcovia Bitcoinu boli v skutočnosti traja

Vo februári 2014 napísal Craig Wright email Louisovi Kleinmanovi, otcovi zosnulého Dave Kleinmana, v ktorom píše:

Výslovne v e-maile Craig píše, že Bitcoin vytvorili traja tvorcovia, a dvaja z nich sú on, Craig, a Dave Kleinman. Neskôr Craig na súde o treťom účastníkovi uviedol, že vlastne ani nepozná jeho meno, iba akýsi pseudonym.

Louis Kleinman mal vtedy 94 rokov, preto sa záležitosti uchopil brat Dave Kleinman, Ira Kleinman. Ira Kleinman neskôr najmä v dôsledku tohto e-mailu zažaloval Craiga Wrighta, aby zaplatil do dedičstva po Daveovi Kleinmanovi polovicu všetkých prvých Bitcoinov, ktoré boli vyťažené na začiatku celého blockchainu a mohli patriť iba tvorcovi blockchainu – Satoshimu Nakamotovi, čiže tým osobám, ktoré sa za jeho pseudonymom skrývali.

Hoci Craig Wright v súdnom spore s Irom Kleinmanom tvrdil a stále vehementne tvrdí, že on sám a jediný je tvorcom Bitcoinu, žalobca predložil viaceré e-maily a správy medzi Daveom a Craigom, v ktorých Craig Wright potvrdil, že Dave Kleinman bol jeho partnerom a najlepším priateľom, a že Bitcoiny vyťažili spolu.

Účasť Daveho Kleinmana pri tvorbe Bitcoinu je na základe súdnych dokumentov nesporná, a aj keď Ira Kleinman nevedel preukázať spoluvlastníctvo Daveho Kleinmana vo vzťahu k prvým vyťaženým Bitcoinom a súd preto nepotvrdil vlastníctvo Dave Kleinmana k prvým vyťaženým Bitcoinom, je zrejmé, že Dave Kleinman sa na tvorbe Bitcoinu podieľal, a je nespornou súčasťou teamu Satoshi.

Počas súdneho sporu Craig mnohokrát potvrdil, že na tvorbe Bitcoinu pracoval spolu s Dave Kleinmanom, pričom potvrdil, že to bol najmä Dave, kto písal e-maily v mene Satoshi Nakamota.

3. Kto je tretím členom teamu Satoshi?

Craig nikdy neuviedol jasne, kto bol tretím členom teamu Satoshi. V súdnych dokumentoch vieme zistiť, že podľa Craiga tretím členom teamu bol akýsi tajný štátny zamestnanec bezpečnostných zložiek USA, ktorého nepozná po mene, iba pod pseudonymom, a údajne sa tento prestal o Bitcoin zaujímať už v roku 2007. To znie skôr akoby Craig slušne povedal: viem, ale nepoviem.

4. Nástup Phila Wilsona

Ďalšie svetlo do vylúštenia záhady uviedol Phil Wilson, ďalší šikovný programátor. Podľa jeho web stránky vu.hn je to práve on, kto vyriešil dva základné problémy blockchainu, a to problém dvojitého míňania a problém byzantských generálov (k obom sa ešte vrátime).

Je potrebné uviesť, že Craig Wright vehementne popiera účasť Phila na tvorbe Bitcoinu, a vyjadruje sa veľmi škaredo na jeho adresu.

Phil na svojej web stránke a v niekoľkých rozhovoroch vysvetľuje svoju verziu udalostí, a to veľmi detailne.

Údajne ho Craig a Dave oslovili s prosbou o pomoc niekedy v roku 2008, pretože Craig a Dave nevedeli vyriešiť oba uvedené základné problémy, spojené s budúcim Bitcoinom. Phil im najprv nevedel pomôcť a ukončil s nimi spoluprácu.

Po niekoľkých týždňoch ho však niečo napadlo, a ozval sa Craigovi späť, pričom naznačil, ako sa dajú oba základné problémy vyriešiť. A Phil vtedy údajne ponúkol Craigovi, že to bude teraz jeho (Philov) projekt, na ktorom bude Craig spolupracovať, pretože je odlišný od pôvodného projektu, s ktorým ho Craig predtým oslovil.

Všetci traja, Phil, Craig a Dave mali pracovať stále v utajení, pretože Craig pôvodne chcel vytvoriť Bitcoin ako platobný nástroj pre online kasína, nakoľko prevádzkovatelia kreditných kariet nechceli dovoliť ich používanie v online kasínach a klienti nemali ako platiť online, keď chceli gamblovať.

Následne údajne Phil vyriešil oba hlavné problémy Bitcoinu.

5. Problém byzantských generálov

V byzantskom období existovalo množstvo mestských štátov, ktoré spolu vytvárali dočasné aliancie, aby ovládli susedné mestá. Keď sa viacerí generáli z miest tvoriacich alianciu vybrali na vojenské ťaženie proti ďalšiemu susednému mestu, mali jednu veľkú dilemu: toto susedné mesto bolo vždy veľmi dobre opevnené, preto ho mohli dobyť iba vtedy, ak zaútočili všetci naraz. Ak čo len jeden generál svoje vojská stiahol, obrancovia zničili armády ostatných generálov a ich mestá boli vydané na pospas generálovi, ktorý sa rozhodol nezaútočiť.

Vždy sa preto všetci generáli museli navzájom informovať, či nasledujúci deň budú útočiť alebo nie. Každý generál však poslal správu iba najbližšiemu susedovi, a ten ju mohol zmeniť a tak poslať ďalej. Preto si generáli nemohli byť naozaj istí, či všetci naraz naozaj na druhý deň zaútočia, aj keď to správy všetkých generálov tvrdili.

Podobný problém má aj Bitcoin. Ak by niekto mohol zmeniť informáciu zapísanú v blockchaine, tak by sa touto zmenou mohol stať vlastníkom Bitcoinov niekto iný, ako ten, kto ich pôvodne vlastnil. Ak by vlastníctvo mala verifikovať nejaké centrálna autorita, tak by táto autorita alebo jej zamestnanci mohli manipulovať vlastníctvo Bitcoinov, ako by chceli.

Phil uviedol elegantné riešenie tohto problému: Všetky údaje by boli zapísané do reťaze blokov, v ktorej každý nový článok by bol „podpísaný“ pomocou údajov všetkých predchádzajúcich článkov reťaze. Ak by niekto zmenil čo len jeden údaj niekde v reťazi, každý by to hneď zistil, pretože výsledok „podpisu“ by bol iný ako v pôvodnej reťazi.

A tak vznikol blockchain, ktorého aktuálnu kópiu má každý jeden účastník trhu, takže nikto nemôže zmeniť ani jeden kúsok zapísanej informácie. Takéto riešenie je skutočne „peer to peer“, čiže bez potreby jedinej verifikačnej autority. Každý účastník je verifikačnou autoritou sám sebe.

Takto si každý generál môže pozrieť všetky správy všetkých generálov a verifikovať, že neboli zmenené, pretože každý generál má kópiu všetkých správ a všetky kópie všetkých správ u susedných generálov musia byť rovnaké. Ak by neboli, generál nebude útočiť, pretože vie, že správy boli menené.

6. Problém dvojitého míňania

Problém dvojitého míňania spočíva v tom, že ak dvaja účastníci naraz vyťažia nový Bitcoin, tak každý z nich by mohol overiť prevod nejakého iného konkrétneho Bitcoinu v prospech dvoch rôznych osôb, takže by ho bolo možné minúť dvakrát, hoci existuje iba raz.

Phil uviedol ďalšie elegantné riešenie aj tohto problému: ak by dvaja účastníci vyťažili naraz nový blok Bitcoinov, tak zostane existovať a zapísaný do blockchainu bude iba jeden z nich, a to ten, na základe ktorého niekto vyťaží ešte jeden ďalší blok Bitcoinu. Vyhrá teda tá verzia blockchainu, ktorá bude najdlhšia v danom okamihu.

Toto riešenie je veľmi krásne a jednoduché. Na svojej web stránke Phil aj uvádza diskusiu, v ktorej uviedol dôkaz, že táto metóda je funkčná a nedá sa hacknúť. Pätnásťročná existencia Bitcoinu dala tomuto riešeniu za pravdu. Žiaden Bitcoin nebol minutý dvakrát, hoci iste to mnohí skúšali.

7. Phil Wilson nevie svoju účasť v teame Satoshi verifikovať

Phil na svojej web stránke uvádza, prečo nevie ponúknuť žiaden dôkaz toho, že bol súčasťou teamu Satoshi.

Keď v októbri 2013 FBI chytila prevádzkovateľa internetového trhoviska Silk Road, Rossa Ulbrichta, obvinila ho s terorizmu, pretože umožnil na svojom trhovisku obchodovať s drogami, zbraňami a aj s nájomnými vraždami. Na Silk Road sa platilo práve s Bitcoinmi. Rossa Ulbrichta odsúdili na trojnásobné doživotie.

Phil sa údajne zľakol, že ako spolutvorca Bitcoinu by mohol byť spoluzodpovedný za všetko, čo sa na Silk Road a ďalších ilegálnych trhoviskách dialo. Preto údajne vymazal všetky dáta, ktoré ho spájali s projektom Bitcoin, vrátane niekoľko tisíc Bitcoinov, ktoré vyťažil počas svojho života.

Z rovnakého dôvodu Craig Wright odmietol preukázať, že ako tvorca Bitcoinu môže previesť prvé vyťažené Bitcoiny, tie, ktoré sú zapísané na začiatku blockchainu. Ak by to urobil, tak by to bol nesporný dôkaz, že disponuje kľúčmi z peňaženky, ktorá obsahuje tie Bitcoiny, ktoré mohol vyťažiť iba tvorca Bitcoinu, vystupujúci pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. No aj Craig sa bojí, že by mohol niesť pred zákonom zodpovednosť za použitie Bitcoinov v ilegálnych aktivitách ako jeho tvorca, a preto verejne odmietol tento prevod urobiť, hoci ho za to celá komunita vysmiala a pôvodne ho považovala za podvodníka.

Craig však, na rozdiel od Phila, preukázal, že vie podpísať e-maily s tajným kľúčom Satoshiho Nakamotu. Použitie tohto kľúča preukazuje, že Craig mohol písať e-maily podpísané Satoshim Nakamotom, čo by nebolo možné, keby nebol súčasťou teamu Satoshi.

8. Dôkaz účasti Phila Wilsona prostredníctvom stylometrie

Na internete je množstvo e-mailov, o ktorých nie je pochybnosť, že ich napísala osoba pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Taktiež, autor Základného dokumentu Bitcoinu (White paper of Bitcoin) je rovnaká osoba.

Preto je možné porovnať texty týchto e-mailov a Základného dokumentu s textami, o ktorých je zrejmé, že ich napísal Phil Wilsom, Craig Wright, alebo iný domnelý člen teamu Satoshi. Tieto texty je možné podrobiť stylometrickej analýze, ktorá určí, či autori dvoch textov sú jedna a tá istá osoba alebo sa jedná o rôzne osoby.

Autor týchto riadkov urobil stylometrickú analýzu textov Satoshiho e-mailov, Satoshiho Základného dokumentu a porovnal ich s analýzov textov od Phila Wilsona, Craiga Wrighta, ako aj ďalších autorov, považovaných za možných členov teamu Satoshi.

Výsledok získaný prostredníctvom algoritmu Naive Bayes, v ktorom sa porovnávalo použitie 50 najpoužívanejších slov v Satoshiho textoch, priniesol nasledovný výsledok:

1Whitepaper-13 852
2Phil Wilson-14 306
3Gavin Andresen-14 415
4Bram Cohen-14 489
5Craig Wright-15 089
6Ian Grigg-15 320
7Nick Szabo-15 394

Z tabuľky je zrejmé, že najpravdepodobnejší autor Základného dokumentu (White paper) a Satoshiho e-mailov je Phil Wilson. Hodnoty zodpovedajúce ich textom sú si navzájom najbližšie.

Urobili sme aj analýzu prostredníctvom špeciálneho programu, vytvoreného na stylometrickú analýzu textov s označením Stylo od autorov Maciej Eder, Jan Rybicki, Mike Kestemont, Steffen Pielstroem, ktorý je k dispozícii na stiahnutie. Jedná sa o jeden z najlepších a najštandardnejších programov používaných na stylometrickú analýzu vôbec.

Výsledok je taktiež jednoznačný:

Texty Satoshiho a texty Phila Wilsona sú si najbližšie, takže aj pravdepodobnosť, že sa jedná o rovnakého autora, je veľmi vysoká.

Stylometrická analýza preukazuje, že ak by aj Phil Wilson nebol autorom Whitepaperu a Satoshiho e-mailov, tak potom Craig Wright ich autorom nie je určite.

V texte Základného dokumentu sú za každou bodkou na konci vety dve medzery. Tak isto je napísaná web stránka Phila Wilsona, vraj sa to naučil na kurze písania beletrie. Dve medzery za každou bodkou sme však nevedeli nájsť v žiadnom texte uvedených autorov, ktorý bol publikovaný pred vytvorením Bitcoinu. Ak by sa takýto text našiel, a patril by či už Philovi Wilsonovi, Craigovi Wrightovi alebo Davemu Kleinmanovi, bola by pravdepodobnosť jeho autorstva Bitcoinového Základného dokumentu veľmi vysoká.

9. Craig Wright prekročil tieň Satoshi Nakamota

Krátko po odstúpení Satoshiho Nakamota z vývoja Bitcoinu, prevzala vývoj Bitcoinu komunita nadšencov, ktorí disponovali potrebnými znalosťami.

Bitcoin nadobudol obrovskú popularitu a jeho hodnota „vyrazila dekel“.

To však spôsobilo, že použitie Bitcoinu bolo veľmi pomalé. Pôvodný Bitcoinový blockchain mal iba malé pamäťové miesto na uloženie transakcií, ktorými sa Bitcoiny prevádzali, a to 1 MB. Preto každých 10 minút, keď bol vyťažený nový blok Bitcoinov, iba veľmi málo transakcií mohlo byť zapísaných do tohto bloku a tým verifikovaných. Až verifikáciou a zápisom do blockchainu je prevod – transakcia s Bitcoinami dokončená. Niektoré prevody preto trvali aj 3-4 hodiny.

Craig Wright, už podpísaný svojím menom, navrhol, aby blockchain bol modifikovaný, a aby bolo zväčšené miesto na uloženie transakcií, čím by sa prevody Bitcoinu znovu mohli robiť v reálnom čase, okamžite.

Komunita developerov však rozhodla, že sa blockchain meniť nebude.

Craig Wright bol rozhodnutím developerov sklamaný, priam rozčúlený. Vytvoril svoju vlastnú verziu Bitcoinu a nazval ju Bitcoin Satoshi Vision (BSV). Iná skupina developerov vytvorila tiež svoju verziu a nazvali ju Bitcoin Cash. Obe tieto nové verzie vznikli rozvetvením pôvodného blockchainu, pričom pôvodná verzia blockchainu s pôvodnými Bitcoinmi stále zostala existovať.

Dnes, s odstupom času, vieme s určitosťou povedať, že vytvorenie BSV bolo skutočne správnym krokom. BSV umožňovala veľmi lacno zapísať a verifikovať prevody tisícok transakcií pri vytvorení každého nového bloku (čo sa stáva raz za asi 10 minút). Taktiež umožňoval BSV používanie smartkontraktov, rovnako ako konkurenčný blockchain na báze virtuálnej meny Ethereum.

Craig však začal na verejnosti vystupovať veľmi arogantne, prehlasujúc sa za jediného tvorcu Bitcoinu a jediného skutočného Satoshiho. Každého veľmi tvrdo poučoval o svojej pravde a o svojich názoroch. V komunite to vyvolalo veľa nevôle a veľmi rýchlo BSV delistovali zo všetkých veľkých búrz obchodujúcich s kryptomenami.

Čas však plynul a ukázal, že Craigh Wright mal pravdu. V roku 2017 developeri implementovali zmenu blockchainu pre Bitcoin v zmene označenej ako SegWit (Segregated Witness oddelený svedok). V dôsledku tejto zmeny Bitcoin a jeho blockchain tiež obsahuje obe výhody, ktoré mal BSV: (i) rýchlosť zápisu transakcií a (ii) možnosť použitia Smartkontraktov.

Dnes je Craig Wright platným členom odbornej komunity, jeho názory sú považované za dôležité, a to nie preto, že je tvorcom Bitcoinu, ale preto, že jeho znalosti a návrhy sú veľmi dobré.

10. Craig Wright a súdne spory v šedej zóne

Craig je účastníkom viacerých veľmi zaujímavých súdnych sporov. Asi najdôležitejší z nich je ten, v ktorom žaluje prostredníctvom svojej firmy Tulip Trading Limited komunitu developerov blockchainu Bitcoinu.

V roku 2020 totiž Craigovi niekto ukradol kľúč, ktorý je potrebný na disponovanie s asi 111.000 BTC. Nie sú to BTC, ktoré pôvodne vyťažil Satoshi Nakamoto, ale sú to Bitcoiny, ktoré Craig kúpil za inú virtuálnu menu, získanú od istého online kasína za svoje služby. Kľúč bol zašifrovaný, takže zlodej nevie s týmito BTC narábať, alebo nechce a čaká na príležitosť.

Craig v súdnom spore tvrdí, že komunita developerov, ktorí sa starajú o rozvoj blockchainu, má voči vlastníkom Bitcoinov fiduciárne povinnosti. Sú teda zodpovední starať sa o záujmy Craiga a iných vlastníkov Bitcoinov. Čiže, inými slovami, majú zabezpečiť, aby Craigovi a ani iným vlastníkom Bitcoinov tieto nemohol nikto ukradnúť, a ak ich aj niekto ukradol, majú developeri zabezpečiť, aby sa Craigovi vrátila držba týchto ukradnutých, no stále vlastnených Bitcoinov.

Najvyšší súd vo Veľkej Británii prijal žalobu na ďalšie konanie s odôvodnením, že developeri zrejme majú fiduciárne povinnosti, čo bude potrebné v súdnom konaní preveriť.

Tento súdny spor už dnes inšpiruje zákonodarcov nielen vo Veľkej Británii, aby zákonne zakotvili postavenie developerov blockchainu a ich povinnosti vo vzťahu k vlastníkom virtuálnej meny.

Ak bude Craig v spore úspešný, tak bude zrejmé, že držba a vlastníctvo virtuálnej meny sú dve oddelené veci, takže možnosť vlastníctva virtuálnej meny bude súdne potvrdená. Vlastníctvo potom nebude naviazané na držbu príslušných hesiel alebo kľúčov, ako je tomu v praxi dnes. A vlastník sa bude môcť domáhať ako navráteniu dispozície a držby virtuálnej meny, tak aj náhrady škody, ak niekto poruší svoje fiduciárne alebo iné zákonné povinnosti.

Druhým efektom bude povinnosť alebo aspoň nevyhnutnosť evidovať vlastníctvo virtuálnej meny mimo blockchainu, čo bude môcť byť preverované štátnymi orgánmi s nebývalými dôsledkami, napríklad daňovými.

11. Slovo na záver

Rozvoj blockchainu a virtuálnych mien sa rozhodne neskončil, a kým preskočí na ďalší stupeň, bude potrebné vyriešiť niektoré právne otázky spojené s virtuálnymi menami. Najmä otázky vlastníctva, držby, a zodpovednosti tretích osôb, spojených s vývojom blockchainov a virtuálnych mien.

Obchodovanie s virtuálnymi menami sa bude pravdepodobne podobať viac na obchodovanie s komoditami. No je možné, že jedného dňa úplne nahradia peniaze ako ich poznáme. No to bude už iný príbeh.

Publikované dňa 03.01.2024

JUDr. Mag. Ján Čarnogurský

(autor je advokát)

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....