Podnikatelia

Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok od 1.8.2006 po novom

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2006

Novela zákona o sociálnom poistení po novom vymedzuje pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok v prípadoch, keď poistenec nemal v rozhodujúcom období, teda v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie a v prípadoch, keď v uvedenom rozhodujúcom období, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, nebol nemocensky poistený.Dňa 1. augusta 2006 nadobudne účinnosť zákon č. 310/2006 Z  z., ktorý novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Táto novela po novom vymedzuje pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok v prípadoch, keď poistenec nemal v rozhodujúcom období, teda v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie a v prípadoch, keď v uvedenom rozhodujúcom období, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, nebol nemocensky poistený. 

Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej SZČO je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je jedna tridsatina minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....