Podnikatelia

Minimálna mzda po novom

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2006

Vláda SR schválila nariadenie č. 540/2006 Z. z. ohľadom novej výšky minimálnej mzdy.Vláda SR schválila nariadenie č. 540/2006 Z. z. ohľadom novej výšky minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda by sa mala s účinnosťou od 1. októbra 2006 zvýšiť zo súčasných 6 900 Sk na 7 600 Sk.

Pretože od minimálnej mzdy sa odvodzuje vymeriavací základ pre výpočet minimálnych odvodov poistného na sociálne a zdravotné poistenie, zvýšia sa aj minimálne odvody poistného na sociálne (od 1. októbra 2006) a zdravotné poistenie (od 1. januára 2007).

Vyššia minimálna mzda taktiež ovplyvní aj výšku daňového bonusu, ktorý si platiteľ dane môže uplatniť za každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....