Služby

Pripravuje sa v Európskej únii – Smernica o službách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2006

ULC Čarnogurský Pro Bono Vás stručne oboznámi s obsahom navrhovanej smernice o službách, ktorú majú v najbližších mesiacoch v druhom čítaní schvaľovať členské štáty v Rade.Európsky parlament ešte 16. februára schválil správu o tzv. Smernici o službách, ktorej podstatou je otvorenie trhu služieb v EÚ. Pôvodný návrh Európskej komisie bol síce hlasovaním značne zmenený, keďže však išlo o hlasovanie v prvom čítaní, nešlo o jej konečné schválenie. Európska komisia následne svoju pôvodnú verziu poopravila, zohľadňujúc takmer dvojročnú búrlivú diskusiu a návrhy pléna a jej pozmenenú verziu dnes prezentovala europoslancom. Medzi tým sa veci pohli aj v Rade, ktorá prisľúbila, že taktiež vezme návrhy EP do úvahy.

Účelom navrhovanej smernice bolo čo najviac uľahčiť poskytovanie služieb v rámci Európskej únie. Pôvodný návrh zakotvoval najmä princíp krajiny pôvodu, podľa ktorého subjekt jedného zo štátov EÚ, ktorý začne poskytovať služby v inom členskom štáte, bude viazaný, najmä v oblasti administratívneho procesu povoľovania poskytovania služieb, len právom štátu svojho pôvodu. Princíp krajiny pôvodu sa v EP napokon zamietol a Komisia sa preto rozhodla nahradiť tento princíp v novom návrhu tzv. slobodou poskytovať služby. Administratívne zjednodušenie však ostalo podstatným a hlavným jadrom návrhu. Jeho súčasťou je aj úprava mechanizmov poskytovania informácií o slobode usadiť sa, podmienky pre udeľovanie povolení a zákaz diskriminačných požiadaviek pri udeľovaní povolení. Podľa navrhovanej smernice sa majú okrem iného tiež odstrániť všetky zákazy obchodnej komunikácie v regulovaných povolaniach.

Smernica sa má vzťahovať len na služby, ktoré sa poskytujú za finančnú úhradu. Návrh smernice ďalej konkrétne nevymenúva, na aké služby sa smernica vzťahovať bude, striktne však stanovuje, na aké služby nebude mať dosah. Smernica sa nemá vzťahovať napríklad na služby všeobecného záujmu, dopravné služby, finančné služby bankového, úverového a poistného charakteru, investičného charakteru, telekomunikácie, zdravotné služby, hazardné a loterijné hry, sociálne služby v oblasti bývania, starostlivosti o deti a podporu rodín a osôb v núdzi, služby agentúr na sprostredkovanie dočasného zamestnania, audiovizuálne služby vrátane kinematografických služieb a súkromné bezpečnostné služby. Príkladmo návrh ďalej vymenúva služby, na ktoré sa smernica bude vzťahovať, a to napríklad podnikateľské poradenstvo, osvedčovanie a skúšanie, právne poradenstvo, služby v oblasti nehnuteľností poskytované realitnými agentúrami, služby v oblasti stavebníctva či distribučné služby. Smernica sa nemá vzťahovať na oblasť daní. Smernica sa netýka pravidiel medzinárodného práva súkromného, vrátane medzinárodného zmluvného práva.

V rámci schvaľovacieho procesu má teraz nasledovať rozhodnutie členských štátov v Rade. Ak sa im podarí dosiahnuť tzv. spoločnú pozíciu čo najskôr a navrhnuté zmeny k Smernici o službách prijmú na základe želania EP, zabezpečia hladký priebeh hlasovania poslancov v rámci druhého čítania, ktoré by malo prebehnúť koncom roka 2006 alebo začiatkom roka 2007. Po ňom už nebude nič brániť tomu, aby Smernica o službách vstúpila do platnosti. O ďalšom legislatívnom vývoji v tejto oblasti Vás bude ULC Čarnogurský Pro Bono ďalej informovať.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....