Podnikatelia

Stravné od 1.1.2006

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2006

Oboznámime Vás s úpravou výšky základnej sadzby domáceho a zahracičného stravného.ZÁKLADNÉ SADZBY DOMÁCEHO A ZAHRANIČNÉHO STRAVNÉHO

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo opatrenie č. 615/2005 Z. z. o sumách stravného v SR, ktorým sa ustanovujú základné sadzby domáceho a zahraničného stravného na rok 2006. Sumy stravného sa upravili nasledovne: (1) 89 Sk pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín, (2) 135 Sk pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín a (3) 208 Sk pre časové pásmo nad 18 hodín. Na nové stravné majú zamestnanci nárok od 1. januára 2006.

STRAVNÉ V CUDZEJ MENE

Opatrením č. 582/2005 Z. z. zo dňa 9. decembra 2005 ustanovilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nové sadzby zahraničného stravného na rok 2006, na ktoré majú zamestnanci nárok od 1.januára 2006.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....