Podnikatelia

V októbri uplynú lehoty na podávanie výziev

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2006

V októbri uplynú lehoty na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programov, o ktorých sme vás informovali v minulom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono.Ako sme vás informovali augustovom vydaní ULC Čarnogurský Pro Bono, malí podnikatelia, ktorí chcú začať podnikať alebo vyrábajú dlhšie môžu od Európskej únie v rámci SOP Priemysel a služby dostať takmer 3,8 milióna korún, aby nakúpili nové stroje a technológie, prípadne na výstavbu a rekonštrukciu prevádzkových a výrobných priestorov. Žiadosť treba zaslať do dňa 20. októbra 2006 do 16.00 hod. adresne na Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Grant môžu podnikatelia získať i v rámci SOP Ľudské zdroje, pričom minimálna výška pomoci je 1 000 000 Sk a maximálna výška pomoci 12 000 000 Sk. Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 24. októbra 2006 o 15.00 hod., pričom žiadosti je potrebné predložiť na MPSVaR SR.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....