Iné

Zánik daňového nedoplatku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2006

Nariadenie vlády č. 418/2006 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností upravilo, s účinnosťou od 1. júla 2006, zánik v nariadení stanoveného okruhu nedoplatkov.
Nariadenie vlády č. 418/2006 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností upravilo, s účinnosťou od 1. júla 2006, zánik v nariadení stanoveného okruhu nedoplatkov.

1. januáru 2007 umožňuje nariadenie zánik daňových nedoplatkov evidovaných k 31. decembru 2006, ku ktorým patrí (1) nezaplatené penále, pokuta a zvýšenie dane prislúchajúce k dani z dedičstva, dani z darovania alebo dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, pri ktorej daňová povinnosť vznikla do 31. decembra 2003 a (2) sankčný úrok a pokuta prislúchajúce k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, pri ktorej daňová povinnosť vznikla od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004. Daňový nedoplatok však zanikne len za predpokladu, že daň z dedičstva, daň z darovania alebo daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ku ktorej tento daňový nedoplatok prislúcha, bude najneskôr do 30. septembra zaplatená.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....