JUDr.Mag. Ján Čarnogurský

Advokát, Partner

Po získaní titulu magister práva na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity v roku 1995 pokračoval  v štúdiu aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 1997. V roku 1999 získal na Univerzite Komenského v Bratislave titul doktor práv.

Po ukončení štúdia na Viedenskej univerzite pôsobil na pôde Ekonomickej univerzity Viedeň na katedre stredoeurópskeho a východoeurópskeho hospodárskeho práva. V súčasnosti je externým doktorandom na katedre obchodného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ján Čarnogurský získaval profesionálne skúsenosti ako advokátsky koncipient už od roku 1995. Od roku 2000 pôsobil ako partner v renomovanej nadnárodnej právnej spoločnosti, v ktorej pracovalo viac ako 1500 právnikov. V súčasnosti je riadiacim partnerom advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský.

Ján Čarnogurský počas svojej právnej praxe získal významné skúsenosti v oblasti privatizácie, nezanedbateľné skúsenosti nadobudol aj pri realizácii rôznych druhov obchodných transakcií, ako sú fúzie a akvizície obchodných spoločností vrátane rôznych investičných projektov. Pripravoval zmluvy a právne dokumenty z oblasti energetiky, bankového a finančného práva, práva nehnuteľností, cenných papierov i z oblasti občianskeho práva. Rozsiahle skúsenosti získal v oblasti prípravy a koordinácie Due Diligence energetických podnikov, chemických závodov, bánk, poisťovní a farmaceutických spoločností.

Ján Čarnogurský je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

V roku 2011 úspešne absolvoval výstup na najvyššiu horu sveta Mount Everest.

Ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 03/2024