feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Oblasti praxe » Štátna pomoc, investičné stimuly a projektové financovanie

Štátna pomoc, investičné stimuly a projektové financovanie

Advokátska kancelária Čarnogurský ULC má nezanedbateľné skúsenosti v oblasti zastupovania klientov pri rokovaniach s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu pri získavaní investičných stimulov. Sme spôsobilí poskytnúť právnu pomoc pri získavaní podpory na zriadenie priemyselného parku a tiež pripraviť podklady na podanie žiadosti o poskytnutie investičných stimulov a súvisiacej zmluvnej dokumentácie.

Naši právnici disponujú relevantnými skúsenosťami v oblasti financovania projektov z fondov Európskej únie a v tejto súvislosti sú schopní poskytnúť i súvisiace poradenstvo.

Právne služby v tejto oblasti poskytujeme v pobočkách:
Bratislava - Slovensko
Brescia - Taliansko

Užitočné informácie z tejto oblasti:

>> Získanie investičnej pomoci na rozvoj regiónov

>> Viac článkov