Tlačové správy

NAKA začala trestné stíhanie liberálneho novinára Michala Havrana

  • 05. februára 2020

Bratislava, 04. február 2020 – Obvinený pán Michal Havran v článku „Pošlite Kuffu do cirkusu“, zverejnenom dňa 27. Júna 2018 v denníku SME svojským agresívnym slovníkom hanobil kresťanov, najmä katolíkov. Obzvlášť nevyberané slová použil vo vzťahu k otcovi Mariánovi Kuffovi, katolíckemu kňazovi, ktorý zasvätil svoj život nezištnej pomoci iným ľudom.

Vyšetrovateľ NAKA začal voči pánovi Havranovi trestné stíhanie, pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 Trestného zákona a pre prečin ohovárania podľa § 373 Trestného zákona.

Podľa vzneseného obvinenia, pán Havran spáchal uvedené trestné činy s osobitným motívom nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie.

Pán Havran si dodnes užíva obrovský mediálny priestor v Slovenskej televízii a v denníku SME poskytovaný na šírenie nenávistných názorov. Napriek výzve, generálny riaditeľ RTVS pán Rezník odmietol ukončiť zmluvy s pánom Havranom, hoci trestné stíhanie vo vzťahu k skutkom spáchaným pánom Havranom prebieha už dlhší čas.

Postoj RTVS svedčí o jej protiprávnej propagácii extrémistických a nenávistných názorov, zameraných najmä na útoky voči kresťanom.

Verejné nenávistné postoje pána Havrana voči Slovákom katolíkom sú plne v súlade so zahraničnými záujmami, zameranými na potieranie Slovenskej suverenity a kultúry. Útoky na kresťanskú morálku, rodinu a kultúru sú rozšírené po celej Európe, pod hlavičkou tzv. „progresívnej“ ideológie.

Znevažovanie kresťanského modelu rodiny a morálky má za cieľ rozklad Slovenskej spoločnosti, ktorá je polarizovaná a rozoštvávaná navzájom. Zahraničné záujmy a podpora ničenia kresťanstva na Slovensku sú hlavným dôvodom, prečo sa pánovi Havranovi a jemu podobným darí tak veľkolepo prezentovať sa v médiách.

Začaté trestné stíhanie voči pánovi Havranovi je prvým medzníkom. Ohraničuje, hoci chabo, možnosti zahraničného pôsobenia na Slovensku cez novoobjavených „progresívnoliberálnych“ Slovákov.

Je znamením, že budú to zrejme iba slovenskí kresťania, ktorí budú chrániť svojich spoluobčanov proti útokom riadeným zvonka. Či sa bude jednať o útoky proti bielym, Židom alebo Rómom, podobne ako inde v Európe, pomoc budú vedieť nájsť asi iba u slovenských kresťanov. Takých, ako je otec Kuffa.

Trestne stíhaný pán Havran si zobral za svoj cieľ, práve týchto kresťanov zničiť. Božie zákony sú však nadradené ľudským túžbam.

Otec Kuffa pánovi Havranovi odpustil. Uvidíme, koľko pokory v sebe nájde pán Havran.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....