Tlačové správy

Krajský súd v Trnave dal arcibiskupovi Jánovi Sokolovi za pravdu

  • 22. septembra 2015

Bratislava, 22. september 2015 – Advokátskej kancelárii Čarnogurský ULC s.r.o. ako právnemu zástupcovi Mons. Jána Sokola bolo dnes doručené rozhodnutie Krajského súdu v Trnave v súdnom spore o ochranu osobnosti vedenom proti W PRESS a.s., vydavateľovi časopisu .týždeň.

V tejto kauze Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že základné práva arcibiskupa Jána Sokola v súvislosti s jeho súdnym sporom s vydavateľom časopisu .týždeň boli porušené a zároveň zrušil rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z októbra 2014 a Krajského súdu v Trnave z mája 2013.

Krajský súd v Trnave, ktorý opätovne rozhodoval o podanom odvolaní Mons. Jána Sokola, dospel k záveru, že odvolanie Mons. Jána Sokola je dôvodné a preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým jeho žalobu na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy zamietol, zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie.

Odvolací súd okrem iného dospel k záveru, že výroky obsiahnuté v článkoch časopisu .týždeň v čísle 21/2009, podla ktorých Mons. Ján Sokol v roku 1998 previedol na účet bývalého agenta ŠTB Štefana Náhlika postupne 500 miliónov SK sú skutkovými tvrdeniami, ktorých pravdivosť vydavateľ časopisu .týždeň v konaní nepreukázal.

Prvostupňový súd bude musieť vo veci nanovo rozhodnúť spôsobom, ktorý bude zodpovedať najmä hmotnému právu a judikatúre nielen súdov Slovenskej republiky, ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....