Novinky

Návrh MPSVR SR na rozšírenie záväznosti Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2010-2011

  • 18. júna 2010

Advokátska kancelária ULC Čarnogurský si Vás dovoľuje informovať o návrhu MPSVR SR na rozšírenie záväznosti Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2010-2011 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky a o návrhu na rozšírenie záväznosti Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2010-2011 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

Dňa 25. mája 2010 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) podľa § 7 ods. 9 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov návrh na rozšírenie záväznosti Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2010-2011 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky na zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni divízie 24, 28 a 29 a návrh na rozšírenie záväznosti Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2010-2011 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky na zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni divízie 26 a 27.

Zamestnávateľ v odvetví označenom na úrovni divízie 24, 28 a 29, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2010-2011 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky a zamestnávateľ v odvetví označenom na úrovni divízie 26 a 27, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2010-2011 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, môže v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu na rozšírenie záväznosti týchto kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa uplatniť v písomnej forme námietky na MPSVR SR.

MPSVR SR môže všeobecne záväzným právnym predpisom rozšíriť záväznosť predmetných kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa po uplynutí 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu na rozšírenie záväznosti týchto kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a po prerokovaní námietok v trojstrannej poradnej komisii.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....