Tlačové správy

Regionálne stretnutie s cieľom rozšíriť prax pro bono služieb – Ukrajina

  • 16. augusta 2013

Dňa 29. júla 2013 sa konalo regionálne stretnutie vedúcich advokátov a predstaviteľov advokátskych kancelárií. Jeho cieľom bolo podporiť a rozšíriť prax poskytovania pro bono služieb medzi advokátskymi kanceláriami spolu s očakávaním, že uvedená forma bude do praxe uvádzaná aj na trvalejšom základe.

Jeden z vedúcich partnerov kyjevskej pobočky advokátskej kancelárie Čarnogurský / Vishnyakova ULC, Dmitriy Sichkar sa stretnutia zúčastnil a navrhol rad konceptov rozvoja pro bono služieb do praxe. Na druhej strane, advokátska kancelária Čarnogurský ULC aktívne podporuje pro bono prax prostredníctvom vydávania mesačného bulletinu, prinášajúceho sumarizovanie a preskúmavanie aktuálnych legislatívnych zmien, čo tvorí jeden z rámcov pre vykreslenie pro bono právnych služieb.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....