feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Oblasti praxe » Green-field a brown-field projekty

Green-field a brown-field projekty

Rozsiahle skúsenosti máme s poskytovaním právnych služieb zahraničným investorom, najmä pri tzv. investíciách na zelenej lúke.

Súčasťou právneho poradenstva je poradenstvo pri zakladaní spoločností, ktoré budú subjektmi investície a zabezpečenie súvisiacej korporátnej agendy, poradenstvo týkajúce sa územného a stavebného konania, environmentálnej agendy, financovania investície, vytvorenia právneho rámca medzi spoločnosťou a jej zamestnancami a všeobecného oboznámenia klienta s ekonomickými a právno-politickými reáliami v Slovenskej republike.

Právne služby v tejto oblasti poskytujeme v pobočkách:
Bratislava - Slovensko
Brescia - Taliansko
Kyjev - Ukrajina