Tlačové správy

Čarnogurský ULC publikácia v INVESTMENT Advisory Guide 2012/2013

  • 12. novembra 2012

Redakcia The Slovak Spectator prináša aj v tomto roku edíciu časopisu INVESTMENT Advisory Guide, v ktorom sa zameriava predovšetkým na výzvy pre podnikateľov v Slovenskej republike v nastávajúcom období. V tohto ročnej publikácií sa Mgr. Linda Beláková pôsobiaca v našej advokátskej kancelárii venuje problematike právnej úpravy nekalej súťaže v podmienkach Slovenskej republiky, ktorá predstavuje jednu z najdiskutovanejších tém v  podnikateľskom prostredí.

V článku s názvom „Dealing with unfair competition in the Slovak Republic“ sa dočítate o rozsahu právnej ochrany proti nekalosúťažným konaniam ako aj o možných spôsoboch obrany voči takémuto správaniu sa iných súťažiteľov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....