Novinky

Helen Vishnyakova sa zúčastnila Slovensko – Ukrajinského podnikateľského fóra

  • 27. júna 2013

Helen Vishnyakova, partner medzinárodnej právnickej spoločnosti Čarnogurský a Vishnyakova ULC, sa zúčastnila Slovensko – Ukrajinského podnikateľského fóra počas zasadnutia IV. Medzivládnej komisie o ekonomickej, vedeckej a technickej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Podujatie sa konalo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky v Bratislave dňa 6. júna 2013.

Podujatie ponúklo slovenským a ukrajinským spoločnostiam možnosti nadviazania nových kontaktov, čo súčasne prispieva k hospodárskemu rastu oboch krajín, rozvoju obchodu a investičnej spolupráce, ako aj rozvovoju cezhraničnej spolupráce v Karpatskom Euroregióne.

Fóra sa zúčastnilo viac ako 100 osôb reprezentujúcich všetky ekonomické sektory, a to tak zo Slovenska ako aj z Ukrajiny.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....