Novinky

Republikácia úplného znenia Zákonníka práce

  • 26. októbra 2007
Dňa 24. októbra 2007 bolo v Zbierke zákonov SR predsedom Národnej rady SR znovuvyhlásené úplné znenie Zákonníka práce.

Dňa 24. októbra 2007 bolo v Zbierke zákonov SR predsedom Národnej rady SR znovuvyhlásenéúplné znenie  zákona  č. 311/2001 Z. z.  Zákonník  práce,  ako  vyplýva  zo  zmien   a doplnkov vykonaných zákonom č. 165/2002 Z. z., zákonom č. 408/2002 Z. z., zákonom  č. 413/2002 Z. z.,  zákonom  č. 210/2003 Z. z.,  zákonom  č. 461/2003 Z. z., zákonom č. 5/2004 Z. z.,  zákonom  č. 365/2004 Z. z.,  zákonom  č. 82/2005 Z. z.,  zákonom  č. 131/2005 Z. z., zákonom č. 244/2005 Z. z., zákonom č. 570/2005 Z. z., zákonom č. 124/2006 Z. z., zákonom č. 231/2006 Z. z. a zákonom č. 348/2007 Z. z., ktoré bolo v Zbierke zákonov  SR republikované v čiastke č. 202 pod č. 479/2007 Z. z..
Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....