Novinky

Schválili zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa

  • 19. septembra 2008

Národná rada SR dnes schválila novelu zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá podľa ministerstva hospodárstva odstraňuje neprimerané zaťaženie predávajúceho pri vybavovaní reklamácií.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatní počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatní po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, má byť povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.

Novela tiež reaguje na zavádzanie eura, keď spotrebiteľovi zabezpečuje právo na zvýšenú ochranu jeho ekonomických záujmov v tomto procese.

Poslanec za SMK Zsolt Simon kritizoval vládny návrh, pretože podľa neho posilňuje práva obchodníkov. „Nie je na ochranu spotrebiteľov,“ zdôraznil Simon. Pozastavil sa nad tým, že predloha rozdeľuje 24-mesačnú reklamačnú lehotu na dve dvanásťmesačné obdobia, pričom v druhom 12-mesačnom období musí zákazník znášať náklady na odborné posúdenie reklamovaného výrobku. „Nie je to prenášanie ťarchy zo strany obchodníka na ťarchu spotrebiteľa?“ opýtal sa. Pripomenul európsku smernicu, podľa ktorej zodpovedá predávajúci spotrebiteľovi za „súlad tovaru so zmluvou po dobu dvoch rokov“, pričom spotrebiteľ má právo na bezplatné uvedenie tovaru do súladu so zmluvou a môže sa rozhodnúť medzi opravou či náhradným tovarom, a pokiaľ to nie je možné tak na zníženie ceny, prípadne jej vrátenie. Simon neúspešne navrhol toto ustanovenie z vládneho návrhu vypustiť.

Jahnátek označil Simonove slová za zavádzanie. Podľa jeho slov ostáva 24-mesačná reklamačná lehota, mení sa otázka nákladov, ktoré súvisia s odborným posúdením reklamovaného výrobku. Dodal, že pokiaľ sa preukáže, že vada bola zavinená výrobcom alebo dodávateľom, tieto náklady budú znášať oni. „Pokiaľ sa ukáže, že po roku znehodnotil výrobok užívateľ, jednoducho bude tieto náklady znášať on,“ dodal Jahnátek. Zároveň sa podľa neho ale rozširuje sieť odborných servisov, ktoré môžu posúdiť reklamovaný výrobok.

(Zdroj: SME, SITA; 18.09.2008)

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....