feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články aktuálneho vydania PRO BONO

Novela Civilného mimosporového poriadku

Novela Civilného mimosporového poriadku prináša najmä zmeny v oblasti pojednávaní v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.

 
Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky priniesla aj novinky v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

 
Novela zákona o výkone väzby

Zmeny sa po novom dotkli aj oblasti väzobne stíhaných osôb. Národná rada Slovenskej republiky začiatkom októbra prijala novelu zákona o výkone väzby, ktorá by mala priniesť čo najvyššiu formu efektivity humanizácie výkonu väzby.

 
Novela Zákonníka práce

Na jeseň priniesla Národná rada Slovenskej republiky aj rozsiahle zmeny a doplnenia najdôležitejšieho pracovnoprávneho predpisu v právnom poriadku Slovenskej republiky, a síce Zákonníka práce. Novela Zákonníka práce prináša napríklad zmeny v obsahu pracovnej zmluvy, či rozšírenie informatívnych povinností zamestnávateľov.

 
Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach

Zákonom o inšpekcii v sociálnych veciach sa kreuje právna úprava inšpekcie v sociálnych veciach, ktorou bude dozor nad dodržiavaním osobitných predpisov v oblasti sociálnych vecí dozorovanými subjektami a vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie týchto povinností.

 
Zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím

Snaha o vytvorenie inkluzívnejšej spoločnosti a uľahčenie nezávislého života osôb so zdravotným postihnutím je jednou z motivácií pre prijatie zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.

 
   

Bulletin PRO BONO

Bulletin PRO BONO advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Monitoruje všetky dôležité právne zmeny v slovenskom právnom poriadku, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by sa týkať Vašej činnosti či Vášho podnikania.

Advokátska kancelária ULC Čarnogurský poskytuje bulletin všetkým jej odberateľom zadarmo. Ak máte aj Vy záujem pravidelne dostávať v elektronickej forme každé vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO vrátane jeho špeciálnych vydaní, v tejto sekcii sa môžete zaregistrovať a súčasne sa oboznámiť s predchádzajúcimi vydaniami bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Bezplatná registrácia

Bezplatnou registráciu vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese probono@ulclegal.com.