Tlačové správy

Udialo sa: seminár o investičnom prostredí a osobitostiach podnikania na Ukrajine pre slovenských podnikateľov

  • 21. januára 2014

Dňa 28. novembra 2013 uskutočnili Helen Vishnyakova a Iľja Rogač z Medzinárodnej advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský & Vishnyakova ULC v Bratislave seminár o investičnom prostredí a špecifikách podnikania na Ukrajine pre slovenských podnikateľov.

Zvýšený záujem účastníkov seminára je jasným dôkazom toho, že Ukrajina je naďalej atraktívnou krajinou pre investorov zo susedných štátov, kam patrí aj Slovensko.

Na seminári boli prezentované výhody ukrajinského investičného prostredia ako aj najúspešnejšie investičné projekty slovenských podnikateľov na Ukrajine.

Účastníkom seminára boli tiež poskytnuté praktické informácie o možnostiach vstupu na ukrajinský trh a založenia obchodnej spoločnosti na Ukrajine, informácie o procedúre vývozu a dovozu tovarov z Ukrajiny, ako aj mnoho ďalších zaujímavých informácií. Okrem iného, Helen Vishnyakova a Iľja Rogač poskytli účastníkom seminára informácie o osobitostiach podnikateľského prostredia a podnikateľskej kultúry na Ukrajine, ako aj informácie o minimalizácií rizík pre zahraničných investorov pri spolupráci s ukrajinskými obchodnými partnermi.

V priebehu seminára preto boli poskytnuté nielen teoretické, ale aj konkrétne praktické rady o podnikaní na Ukrajine pre slovenských podnikateľov. Každý z účastníkov seminára tak mal možnosť bližšie prediskutovať otázky týkajúce sa jeho sféry podnikania alebo jeho individuálnej situácie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....