sme Vašou silnou stránkou

Novinky

Register partnerov verejného sektora
Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý po novom uložil povinnosť každej zákonom určenej fyzickej alebo právnickej osobe vystupujúcej v právnom vzťahu so štátom, v rámci ktorého čerpá finančné, resp. iné plnenia z verejných zdrojov, aby splnila registračnú povinnosť. Nový zákon predmetnú povinnosť deleguje okrem iných subjektov aj na advokátov, pričom advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o. klientom poskytuje služby v zákonom vymedzenom rozsahu prostredníctvom činnosti tzv. oprávnenej osoby. Bližšie informácie nájdete v priloženom špeciálnom vydaní nášho bulletinu ČARNOGURSKÝ ULC PRO BONO, ako aj na našej novej webovej stránke. V prípade záujmu o služby advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC s.r.o. ako oprávnenej osoby v zmysle nového zákona a o Vašu registráciu za partnera verejného sektora, prosím kontaktujte nás prostredníctvom našej novej webovej stránky, emailom na office@ulclegal.com alebo na telefónnom čísle 02-57201717. Rovnako tak v prípade Vášho záujmu o spoluprácu s advokátskou kanceláriu Čarnogurský ULC s.r.o., prosím rezervujte si konzultačné stretnutie v našom sídle na Tvarožkovej ulici č. 5 v Bratislave alebo nám priamo zašlite vyplnenú Dohodu o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora a advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o. vykoná ako Vaša oprávnená osoba všetky úkony nevyhnutné pre úspešnú registráciu Vašej spoločnosti do registra partnerov verejného sektora.
24.marec 2017 » Celý článok  
Krajský súd v Trnave dal arcibiskupovi Jánovi Sokolovi za pravdu
Bratislava, 22. september 2015 – Advokátskej kancelárii Čarnogurský ULC s.r.o. ako právnemu zástupcovi Mons. Jána Sokola bolo dnes doručené rozhodnutie Krajského súdu v Trnave v súdnom spore o ochranu osobnosti vedenom proti W PRESS a.s., vydavateľovi časopisu .týždeň. V tejto kauze Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že základné práva arcibiskupa Jána Sokola v súvislosti s jeho súdnym sporom s vydavateľom časopisu .týždeň boli porušené a zároveň zrušil rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z októbra 2014 a Krajského súdu v Trnave z mája 2013. Krajský súd v Trnave, ktorý opätovne rozhodoval o podanom odvolaní Mons. Jána Sokola, dospel k záveru, že odvolanie Mons. Jána Sokola je dôvodné a preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým jeho žalobu na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy zamietol, zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Odvolací súd okrem iného dospel k záveru, že výroky obsiahnuté v článkoch časopisu .týždeň v čísle 21/2009, podla ktorých Mons. Ján Sokol v roku 1998 previedol na účet bývalého agenta ŠTB Štefana Náhlika postupne 500 miliónov SK sú skutkovými tvrdeniami, ktorých pravdivosť vydavateľ časopisu .týždeň v konaní nepreukázal. Prvostupňový súd bude musieť vo veci nanovo rozhodnúť spôsobom, ktorý bude zodpovedať najmä hmotnému právu a judikatúre nielen súdov Slovenskej republiky, ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva.
22.september 2015 » Celý článok  
Je Ukrajina stále vhodným trhom na podnikanie?
Dňa 11. apríla 2014 sa v priestoroch advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC na Tvarožkovej 5 v Bratislave uskutočnil odborný seminár so zameraním na aktuálne podmienky podnikateľského a investičného prostredia u nášho východného suseda. Opätovný záujem predstaviteľov právnických osôb a obchodných spoločností, ale aj fyzických osôb značí, že pomerne veľký zákaznícky potenciál, lacnejšia pracovná sila spolu s potrebou spoznať menej známy mechanizmus podnikania s východnými partnermi, sú významnými motívmi pretrvávajúceho záujmu o potenciálne nadviazanie vzťahov s ukrajinským trhom. Predmetnú problematiku predniesla Helen Vishnyakova, vedúci partner ukrajinskej pobočky advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC a Iľja Rogač, právnik pracujúci v slovenskej pobočke s bohatými skúsenosťami v uvedenej právnej sfére.       
15.apríl 2014 » Celý článok  
 

Aktuálne vydanie Bulletin PRO BONO

Júnové číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO

Redakcia bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila júnové vydanie bulletina obsahujúce aktuálne zmeny v právnych úpravách.

Ak máte aj Vy záujem dostávať v elektronickej forme každé číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO vrátane jeho špeciálnych vydaní, môžete sa bezplatne zaregistrovať.  
Viac  
» Podpora obnoviteľných zdrojov energie » Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní » Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín » Právna úprava pitnej vody » Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 06_2017
Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
Archív »

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.