Novinky

Euro zmení 36 zákonov

  • 28. júla 2008

Návrh zákona v súvislosti s prechodom na euro, ktorý predložilo do pripomienkového konania ministerstvo vnútra, má zmeniť a doplniť 36 zákonov. Ministerstvo vnútra od návrhu očakáva plynulé a bezproblémové fungovanie oblastí štátnej správy, účinnosť by mal nadobudnúť od 1. januá­ra 2009.

Návrh zákona v súvislosti s prechodom na euro, ktorý predložilo do pripomienkového konania ministerstvo vnútra, má zmeniť a doplniť 36 zákonov. Ministerstvo vnútra od návrhu očakáva plynulé a bezproblémové fungovanie oblastí štátnej správy, účinnosť by mal nadobudnúť od 1. januá­ra 2009.

Nová platná úprava upravuje sumy pokút, zmeny metodík výpočtov zahraničného platu príslušníkov Policajného zboru, ktorí sú na výkon služby vyslaní do zahraničia alebo na denné štúdium v zahraničí a iné ustanovenia. Konkrétne sumy vyjadrené v eurách budú podľa Aleny Koi­šovej z ministerstva do zmenených zákonov doplnené pred rokovaním vlády v auguste.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....